HET PROGRAMMA VAN SMALLE EE

HET KLEINSTE DORP DAT DE SCHEPEN AANDOEN, HEEFT DE GROOTSTE KROEG EN DE LANGSTE GESCHIEDENIS. SMALLINGERLAND HEETTE OORSPRONKELIJK SMELIESTER LÂN. HIER STOND EEN KLOOSTER VAN DE BENEDICTIJNER NONNEN.

Aan de haven van Smalle Ee staat tijdens de Turfrace een grote kroeg. In het begin van de vorige eeuw lagen de skûtsjes hier te wachten om een kostbare lading wit zand, gegraven uit het oprijzend terrein rondom het dorp, in hun ruimen op te nemen. Smalle Ee was voor de hele regio een belangrijke binnenhaven in de late Middeleeuwen.

Op 23 april zullen de skûtsjes de haven aandoen en er zand laden. We gaan terug in de tijd. Ook in en rond de kroeg zal er van alles gebeuren.
De jaarmarkt met een levendige handel in vee en streekproducten als Smeliester Kleasterbier vindt plaats bij de kroeg. In dit etablissement spelen zich taferelen af die aan de handel van weleer herinneren. Verder wordt er rechtgesproken, gepreekt, geveild, gezongen en gegokt.

Vreemde personages waaronder vrouwen van lichte zeden, zakkenrollers, nonnen, een waarzegster, de veenbaas, de dorpsagent etc. zullen die dag weer hun opwachting maken. Uiteraard ontbreekt ook het shantykoor niet om de skûtsjes binnen te zingen.
Voor de kinderen zijn er Oudhollandse spelen en een draaimolen.