HET PROGRAMMA VAN OPEINDE

OPEINDE IS EEN SPECTACULAIR PUNT IN DE TURFRACE. TOESCHOUWERS KUNNEN DE SKÛTSJES HIER TWEE KEER ZIEN PASSEREN, EERST NAAR HET OOSTEN (ROTTEVALLE) EN DAN WEER TERUG .

OMSTANDERS KUNNEN DE SCHIPPERS ZIEN ZWOEGEN, VOORAL BIJ DE BRUGGEN, WAAR DE ZEILEN EN DE MAST MOET WORDEN GESTREKEN. AFHANKELIJK VAN DE WIND MOET ER GEBOOMD, EN MISSCHIEN ZELFS WEL GEJAAGD WORDEN.

LANGS DE PEINDER FEART EN HET PEINDER KANAAL KUNNEN TOESCHOUWERS DE SCHEPEN RUIM VIJF KILOMETER VOLGEN, VANUIT OPEINDE TOT AAN DE LEYEN EN TERUG.

De skûtsjes worden bij de ingang van de Peinder Feart vanaf het water welkom geheten ter hoogte van boerderij ‘De Oerwinning’ aan de Legauke. Dit was vroeger de ‘Underdûkerspleats’ van de familie De Vries, die na een inval door de Duitsers in  brand is gestoken, en in 1948 is herbouwd. Hier was heel vroeger een Zwerver als visser actief met een tichtset in de monding van de vaart.

De bemanningen krijgen na het welkom al varend, een ‘baggeremmer’ met daarin een welkomstbrief met nadere instructies.
Tussen de Hegewei-brêge en de Kommisjewei-brêge moet er een emmertje baggerslib worden verzameld. Dit moet aan de stuurboordzijde bij de Loswal worden geloosd. Met deze opdracht wordt verwezen naar de  baggerwerken die op stapel staan).

Als dit is gebeurd, kan ‘scheepskost’ aan boord worden gehengeld. Tijdens de doorvaart kunnen Peinders en andere toeschouwers stemmen op het mooiste skûtsje. Het winnende vaartuig en de stemmer ontvangen op de terugvaart in de richting van Drachten een prijs.

Op de fiets

In de vogelkijkhut bieden enthousiaste vrijwilligers van Fûgelwacht de Pein e.o. met verrekijkers  gasten de gelegenheid om het natuurlijk leven op de Leyen te verkennen. Alles broedt deze weken volop. De skûtsjes kunnen ook op het water worden gevolgd. Want vanaf het baaiersplak gaat een bootje de Leyen op. Fietsers, die het schelpenpaadje langs de Leyen volgen, kunnen zo lang er plaats is aan boord stappen om van dichtbij de manoeuvres van de skûtsjes te volgen..

Met de boot

Het robuuste woon-vaartuig de Varende Villa ligt met muziek voor anker op de Leyen. Verschillende bootjes vertrekken met passagiers vanaf de Loswal onder Opeinde naar de Leyen op weg naar deze drijvende locatie. Tijdens deze tocht kunnen passagiers het werk aan boord van de skûtsjes van dichtbij volgen. Op de Leyen kunnen ze overstappen op de Varende Villa voor een drankje en een hapje. Hierna gaan ze weer varend terug.

Vanaf de Loswal

Peinders en bezoekers kunnen de skûtsjes op een paar meter afstand bewonderen. Shantykoor ‘de Brêgesjongers’ zorgt voor sfeer. De Historische Vereniging De Pein geeft informatie over het recente en verdere verleden.