VOORLOPIGE DEELNEMERSLIJST

 

 

 

 

Grote klasse Schipper
Sterke Jerke IFKS Pieter Jilles Tjoelker
Doeke van Martena IFKS Riemer de Graaf
De Jonge Trijntje Auke Siccama
Dankbaarheid Johannes Hobma
Eenvoud Remy de Boer
De Verandering Klaas W. Adema
De Lege Walden Jehanne Prins
Lytse Earnewaldster IFKS Sjoerd Kleinhuis
Drachtster skutsje SKS Jeroen Pietersma
De Jonge Jan IFKS Fonger Talsma
Lyts Famke IFKS Herke en zn boskma
Hoop op zegen Chris van den Berg
Vriendschap Martijn Ras
Twa Famkes IFKS Pieter Jansma
Noarderling Museumschip Nico Douma
De verandering IFKS Sint Bekkema

 

Kleine klasse Schipper
Snikke: De Swaentje Remco Visser
Zeilpraam: Reidplum Jentje Jonker
Zeilpraam no. 54 Warber Jan Overwijk
Zeilpraam: Zwarte Swan Henk Regts
Zeilpraam: Utrinner Errit de Jong
Zeilpraam: Twirre Douwe Yntema
Zeilpraam: Weagenbrekker Sander Dotinga
Zeilpraam: Wabberwyn Jan de Rooij
Zeilpraam: Salamon levi Jan de Vries
Zeilpraam: Durk Snoad Jan de Vries
Nije Sylpream Romsicht Floris Kooistra

 

Volgschepen  
Boeier Albatros Philips
Visaak Dhr. Buwalda
Skûtsje de Rot Freonen fan de Rot
Skûtsje Het Bruine Leven Martin & Joke van der Zwaag
Skûtsje Frysia Jeroen van Keulen
St. Michael Wietze Welling
Sleepboot de Taitanic Geert en Betty Hendriksma